< این روزهای من

این روزهای من

مــــــــاراهــــــــمه شـــــــــــب نمیبـــــــــردخـــــــــابــــــــ

درآستانه ی فصل دوم زندگی:)

گیسوی شهریور

تاچندساعت دیگرواردفصل جدیدی اززندگی ات میشوی

دوست دارم عمیقاشادباشی وازته دل بخندی:)

به مهربان بودنت ادامه بده.بگذارعشق سراسروجودت رافرابگیرد...

شهریوری جان^_^

دلیل شادی دیگران باش:)مرهم باش برای غصه های جانانِ زندگی ات

همراه باش برای عشق های دنیایت.کوه باش برای خواهرت:))

همراه روزهای بارانی دیگران باش...

به خانواده ات عشق بورز.بگذاردوست داشتن راازچشمانت بخوانند:)

خداوندا

خودم زندگی ام خانواده ام دوستانم وراه پرپیچ وخم دنیایم رابه خودت می سپارم:))

پناهم باش ای پناه بندگان...

20/6/1396

20ساله شدگانیم:))


+چقدخودموتحویل گرفتم^_^

۱۹ شهریور ۹۶ ، ۱۸:۳۲ ۴ نظر
گیسو

مرادریاب

وسط تمیزکردن اتاق فکرمی کنم.

الان مامان بزرگم دوروزخونه ی ماست ومن اصلاحس نمیکنم بودنشو:/چراواقعا:(

من الان توخودم حل شدم...

انقدرنرسیدم ک دیگه فکرمیکنم هیچ رسیدنی درکارنیست...

راه اشتباه بودیااراده ی من داغون؟!

کجای پازل زندگیمواشتباه گذاشتم ک نظم زندگیم به هم خورده!

دلم کسیومیخادکه ساعت هابشینم کنارش وبراش حرف بزنم.کسی ک درجواب حرفانگه عب نداره میگذره تومیتونی واین چیزا..

یکی باشه بگه ببین منو من هستم .دستات بده تاباهم پیش بریم یکی ک جنس دغدغه هامون یکی باشه یکی ک بفهمه منو.بتونم راحت درموردبرنامه هام رویاهام تصمیم هام باهاش حرف بزنم

یکی ک همیشه باشه...

ولی نیست یااگه هست دغدغه های من واسش ی شوخیه!!!

همین...

11/6/96

۱۴ شهریور ۹۶ ، ۱۷:۲۳ ۰ نظر
گیسو

روزمره

رفتم برای گواهینامه ثبت نام کردم:)

امروزجلسه ی اولش بود....

پنجشنبه مصاحبه دارم-_-

۰۷ شهریور ۹۶ ، ۱۸:۰۴ ۲ نظر
گیسو

اخرین روزمرداد

گاهی می مانی بین همه ی این بودن هاونبودن ها..

نمی دانی باشی یانباشی...کمرنگ باشی یامثل افتاب امروزپررنگ!

آبی باشی وخالص یاتیره باشی وسرد!!عشق بورزی ودوست بداری یاسنگ باشی ونگاه کنی...

دنیای عجیبی است...انقدرعجیب که روزی چشم بازمیکنی ومیبینی درانبوهی ازابهام میان آن اتفاق خوب که دلت رااحاطه کرده گیرافتاده ای وشروع میشودشاعرانه سخن گفتن هایت

وپررنگ میشودنگاه های معنادارت...


+مامان ی چندروزی نیست ومن حسابی درگیرکارهای خونم دیروزواسه ناهارعدس پلوگذاشتم وواسه شام ماکارونی دیگه چیزی درتوانم نیست://چهارروزبعدی روچی کنیم؟!!!

+تولدحانیه امروزه هنوزچیزی نگرفتم واسش-_-البته مسافرته زنگ زدم تبریک گفتم فعلن:))

چقدکادوگرفتن سخته خیلی دوس دارم کادوبگیرم واسه بقیه چه بامناسبت چ بی مناسبت ولی همیشه کاره سختیه واسم ک عایاخوشش میادیانه؟!چی بگیرم من-_-

۳۱ مرداد ۹۶ ، ۱۳:۳۳ ۰ نظر
گیسو