وقت خیلی کمی دارم واسه انتخاب رشته وهنوزم تصمیمم کامل نگرفتم:/

به تربیت معلم علاقه دارم ولی شهرمافقط اموزش ابتدایی میگیره ک خوب نمیشه زیادادامه دادوبه قول خودمون ب درجات عالیه واین حرفارسید://

اصن نمیدونم چیکنم خیلی درگیره ذهنم یکم تصمیم گیری نهایی سخته طوری ک حتی ب سال بعدم فک میکنم البته انتخاب رشته میکنم چیزایی ک فقط دوس دارم وشهرهایی ک مدنظرمه اگه نشدشایدبمونم بازم معلوم نیس-_-

رتبم خیلی لب مرزه واسه رشته هایی ک میخام اگ روزانه نیارم شایدبرم پردیس ک خوب ظرفیت پذیرش فوق العاده پایینه وقبولی سخت...

به شهرهایی ک دوره هم فک میکنم ولی بعضی هاشون شهرهای گرمی هستن ک شهرماچون کوهستانیه وسردیکم شایداذیت بشم اگه بخام بزنم اونارو..نمیدونم فعلن:/

خلاصه ک بدوضعیه-__-


+انتخاب رشته کردگانیم:)