سلام:)

کنکورتموم شد...

برعکس اکثربچه هاشبوراحت خوابیدم ولی صب حالم داغون بودینی معده دردکشنده ای داشتم:(

کل زمان عمومی حالم بدبودوابن باعث شدتودرس زبان وعربی که من تمرکزبیشتری نیازداشتم نتونسم خوب بزنم متاسفانه ولی اختصاصی وضعیت جسمانیم بهترشد خداروشکر

ولی اصلامهم نیست که چی میشه چون درحدتلاشم نتیجه میبینم

فارغ ازنتیجه میخوام خوش بگذرونم^_^

برنامه های زیادی دارم که باید همشوانجام بدم.همــش!!

مسافرت های زیادی هم درراهه:))

پدرم میگه دوحالت بیشترنیست یاقبول میشی یانمیشی دگه!ناراحت شدن نداره کهD:

مشغول تمیزکردن اتاقم به طوروصف ناشدنی کثیفه://

اززندگی لذت ببرید*_*