بایدبرم...درست وقتی برگشتم به سمت وبلاگ نویسی که درست نبود..

وقتی برگردم خوشحالم:))

چون نهایت تلاشم واسش میزارم تواین چهارماه باقیمانده:)دگه نتیجه رومیسپارم به خدا...

وقتی بیام دلم آرومه...

وقتشه همه ی توانت بزاری

شمایی که فک میکنی دیرشده...خدابرای لحظه به لحظه ی تلاشت تواین مدت باقیمانده پاداش داره واست....حتی اون دودرصدی که توکنکورمیزنی وچقدرازبقیه میفتی جلوتر..پس یاعلی بگووشروع کن

دستات تودستاشه ومحکم بغلت کرده:)))